top of page

Gear & Accessories

Público·33 membros

Yuxu Kimi Serialinin Fon Musiqisi


İlk illər televiziya sahəsində mütəxəssislər olmadığından burada işləməyə radio, qəzet və teatr əməkdaşları dəvət edilib. Televiziyada proqramlaşdırma, şəbəkə və model haqqında anlayış yox idi. Buna görə də yeni kütləvi informasiya vasitəsi təsviri retranslyator kimi fəaliyyət göstərirdi. Televiziya işçiləri hər gün toplaşaraq tamaşaçılara nəyi təqdim edəcəklərini müzakirə edirdilər. Seçim isə zəngin deyildi: klassik və estrada musiqisindən ibarət konsertlər, bədii filmlər, teatr tamaşaları, ictimai-siyasi mövzuda müsahibələr, əmək qabaqcıllarının çıxışları və diktorların qəzetlərdən oxduqları 15 dəqiqəlik qısa xəbərlər...
Yuxu Kimi Serialinin Fon Musiqisi

041b061a72


Informações

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page