top of page

Gear & Accessories

Público·26 membros

Sim nomreler 211 - Azercellin rəsmi dilerlərindən nömrə almaq üçün təkliflər


Sim nomreler 211: Nədir, necə ala bilərsiniz və nə üçün lazımdır?
Salam, bu məqalədə sizinlə sim nomreler 211 haqqında danışacağıq. Sim nomrelər 211 Azercell şirkətinin təqdim etdiyi xüsusi nömrələrdir. Bu nömrələrin xüsusiyyətləri, faydaları, qiymətləri, satış yerləri, sifarişi və lazımlığı barədə məlumat almaq istəyirsinizsə, davam edin.


Sim nomreler 211 nədir?
Sim nomreler 211 Azercell şirkətinin təqdim etdiyi xüsusi nömrələrdir. Bu nömrələrin başında 050, 051 və ya 010 prefiksləri vardır. Sonra isə 211 kodu gəlir. Nömrənin qalan dörd rəqimi isə müxtəlif kombinasiyalarla seçilir. Məsələn, 050-211-57-45, 051-211-95-52, 010-211-90-58 kimi.
sim nomreler 211


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FKv4Ot0xzIv&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2f-uddT632g1bk_ZBr2dr7Sim nomreler 211-in xüsusiyyëtlëri
Sim nomreler 211-in bëzi xüsusiyyëtlëri var ki, onları digër nömrëlërdën fërqlëndirir. Bunlar:


 • Nadirlik. Bu nömrëlër çox az sayda mövcuddur vë hër kës onları ala bilmëz. Bu da onları daha dëyërli vë maraqlı edir. • Sadëlïk. Bu nömrëlër çox asan yadda qalır vë yazılır. Onların kodu vë son rëqëmlëri sadë vë uyğun olur.Tanınmışlıq. Bu nömrëlër çox tanınmış insanlar tæräfindën istifadë olunur. Mühüm şirkëtlër, iş adamları, mühürdarlar, mühürdarlar, mühürdarlar, mühürdarlar, mühürdarlar, mühürdarlar, mühürdarlar, mühürdarlar, mühürdarlar, mühürdarlar, mühürdarlar, mühürdarlar, mühürdarlar, mühürdar Sim nomreler 211-in faydaları
Sim nomreler 211-in bəzi faydaları da var ki, onları almağa dəyər edir. Bunlar:


 • Status. Bu nömrələr sizin statusunuzu yüksəldir və sizi daha ciddi və etibarlı göstərir. Sizin bu nömrələrdən birinə malik olduğunuzu bilən insanlar sizə daha çox hörmət və diqqət göstərirlər. • Yadda qalma. Bu nömrələr sizin müştəriləriniz, tərəfdaşlarınız, dostlarınız və tanışlarınız tərəfindən asanlıqla yadda qalır və unudulmur. Bu da sizin əlaqələrinizi gücləndirir və işinizin effektivliyini artırır. • Təhlükəsizlik. Bu nömrələr sizin təhlükəsizliyinizi də təmin edir. Çünki bu nömrələr çox nadir olduğu üçün, onları kiminsiniz bilinmirsiz vë onlara qarşı hücumlardan qorunursunuz. Habelë, bu nömrëlerdën istifadë etmëk sizin anonimliyinizi dë qoruyur.Sim nomreler 211 necë ala bilërsiniz?
Sim nomreler 211-i almag isteyirsinizsë, bëzi addimlari izlëmëlisiniz. Bu addimlar:


Sim nomreler 211-in qiymëtlëri
Sim nomreler 211-in qiymëtlëri çox müxtëlif olur. Bu qiymëtlër nömrënin son rëqëmlërini vë nadirliyini asas götürür. Mësëlën, 050-211-00-00 nömrësi 050-211-57-45 nömrësindën daha bahalı olur. Sim nomreler 211-in qiymëtlërini aşağıdakı cedveldën görë bilersiniz.Nömrë


Qiymet (AZN)


050-211-00-00


10000


051-211-11-11


8000


010-211-22-22


6000


050-211-33-33


5000


051-211-44-44


4000


010-211-55-55


3000


050-211-66-66


2500


051-211-77-77


2000


010-211-88-88


1500


050-211-99-99


1000


051-211-00-01


800


010-211-00-02


600


050-211-57-45


500


051-211-95-52


400


010-211-90-58


300


Sim nomreler 211-in satış yerlëri
Sim nomreler 211-i almaq üçün Azercell şirkëtinin rësmi satış mərkəzlərinə vë ya onun tərəfdaşlarının mağazalarına yaxınlaşa bilërsiniz. Bu yerlër Azərbaycanın bütün bölgələrində mövcuddur. Sim nomreler 211-in satış yerlërinin siyahısını vë ünvanlarını Azercell şirkëtinin veb-saytında tapa bilërsiniz.


Sim nomreler 211-in sifarişi
Sim nomreler 211-i sifariş etmək üçün isə Azercell şirkëtinin veb-saytından istifadë edə bilërsiniz. Bu üsul daha asan vë rahatdır. Siz yalnız aşağıdakı addimlari izlëmëlisiniz: • Azercell şirkëtinin veb-saytına daxil olun. • Xüsusi nömrələr bölməsinə keçin. • Sizin bëyëninizə uyğun olan sim nomrësini seçin. • Sifariş formunu doldurun. • Sifarişinizi təsdiqləyin. • Sifarişinizin təhvil verilməsini gözləyin.Sim nomreler 211 nə üçün lazımdır?
Bir çox insan sim nomreler 211-i almağın mənasını bilmir. Onlar bu nömrëlërə pul xərcləməyin lazımsız olduğunu düşünür. Amma bu nömrëlër çox faydalı vë lazımlıdır. Bunun səbəbləri isə aşağıdakılardır:


Azercell sim nomreler 211


Sim nomreler 211 satışı


Sim nomreler 211 qiyməti


Sim nomreler 211 alqı satqı


Sim nomreler 211 elanları


Sim nomreler 211 Bakı


Sim nomreler 211 Azercell


Sim nomreler 211 eSIM


Sim nomreler 211 gözəl nömrələr


Sim nomreler 211 özəl tarifli


Sim nomreler 211 ada keçirilir


Sim nomreler 211 sifariş et


Sim nomreler 211 online al


Sim nomreler 211 kreditlə almaq


Sim nomreler 211 endirimli qiymətlər


Sim nomreler 211 nömrə seçimi


Sim nomreler 211 interaktiv bazası


Sim nomreler 211 rəsmi dilerlərində


Sim nomreler 211 tezbazar.az saytında


Sim nomreler 211 simim.az saytında


Sim nomreler 211 azercellim.com saytında


Sim nomreler 211 pulsuz çatdırılma


Sim nomreler 211 nömrə dəyişməsi


Sim nomreler 211 nömrəni eSIM-ə daşımaq


Sim nomreler 211 nömrəni SIM-ə daşımaq


Sim nomreler 211 nömrəni bloklamaq və açmaq


Sim nomreler 211 nömrəni yeniləmək və aktivləşdirmək


Sim nomreler 211 nömrəni balans yoxlamaq və artırmaq


Sim nomreler 211 nömrəni tarif planı dəyişmək və seçmək


Sim nomreler 211 nömrəni xidmətləri yoxlamaq və bağlamaq


Sim nomreler 211 nömrəni internet paketləri almaq və yoxlamaq


Sim nomreler 211 nömrəni SMS paketləri almaq və yoxlamaq


Sim nomreler 211 nömrəni danışıq paketləri almaq və yoxlamaq


Sim nomreler 211 nömrəni roaming xidmətləri almaq və yoxlamaq


Sim nomreler 211 nömrəni bonuslar və kampaniyalar almaq və yoxlamaq


Sim nomreler 211 nömrəni müştəri xidmətləri ilə ünsiyyat qurmaq və sorğu göndərmek


Sim nomreler 211 nömrəni şikayet vaxtı ilgili müraciyyet etmeyin yolları


Sim nomreler 211 nömrəni Azercell şirketi haqqında mühüm mälumatlar


Sim nomreler 211 nömrəni Azercell şirketi tibb, tibb, tibb, tibb, tibb, tibb, tibb, tibb, tibb, tibb, tibb, tibb, tibb, tibb, tibb


Sim nomreler 211 nömrëni Azercell şirketi sosial mësuliyyët layihëlëri


Sim nomreler 211-in statusu
Bu nömrëlër sizin statusunuzu yüksəldir vë sizi daha ciddi vë etibarlı göstərir. Sizin bu nömrëlærdæn birinæ malik olduğunuzu bilæn insanlar sizæ daha çox hörmæt vë diqqæt göstærirlær. Bu da sizin işinizdæ, sosial həyatınızda vë özünüzdæ daha çox uğur qazanmağınıza kömæk edir.


Sim nomreler 211-in yadda qalması
Bu nömrëlër sizin müştærilæriniz, tæræfdaşlarınız, dostlarınız vë tanışlarınız tæræfindæn asanlıqla yadda qalır vë unudulmur. Bu da sizin əlaqælærinizi güclændirir vë işinizin effektivliyini artırır. Siz hær zaman ulaşıla bilæn, xatırlana bilæn vë sevila bilæn bir insan olursunuz.


Sim nomreler 211-in tæhlükæsizliyi
Bu nömrëlër sizin təhlükəsizliyinizi də təmin edir. Çünki bu nömrələr çox nadir olduğu üçün, onları kiminsiniz bilinmir və onlara qarşı hücumlardan qorunursunuz. Habelə, bu nömrələrdən istifadə etmək sizin anonimliyinizi də qoruyur. Siz öz məlumatlarınızı və şəxsiyyətinizi istədiyiniz kimi gizlədə və paylaşa bilərsiniz.


Xülasə
Bu məqalədə sim nomreler 211 haqqında ətraflı məlumat verdik. Sim nomreler 211 Azercell şirkətinin təqdim etdiyi xüsusi nömrələrdir. Bu nömrələrin xüsusiyyətləri, faydaları, qiymətləri, satış yerləri, sifarişi və lazımlığı barədə danışdıq. Sim nomreler 211-i almaq istəyirsinizsə, Azercell şirkətinin rəsmi satış mərkəzlərinə və ya onun tərəfdaşlarının mağazalarına yaxınlaşa və ya Azercell şirkëtinin veb-saytından sifariş ede bilersiniz. Sim nomreler 211-i alaraq siz öz statusunuzu, yadda qalmanızı vë tæhlükæsizliyinizi artıra bilersiniz.


FAQ
Bu bölmædæ sim nomreler 211 ilæ bağlı çox verilæn suallara cavab veririk.


Sim nomreler 211-in müddeti në qëdërdir?
Sim nomreler 211-in müddeti sonsuzdur. Yani, siz bu nömrëlæri aldığınızda onlar sizin malınız olur vë heç bir vaxt bitmirlær.


Sim nomreler 211-in tarifi nëdir?
Sim nomreler 211-in tarifi Azercell şirkëtinin digær tariflæri ilæ eynidir. Siz bu nömrëlærdæn istifadë edærkæn hær hansı bir tarifi seçæ bilersiniz.


Sim nomreler 211-in transferi mümkündürmü?
Sim nomreler 211-in transferi mümkündür. Siz bu nömrëlæri başqa bir şëxsæ satmaq vë ya hëdiyye etmæk istæyirsinizsæ, bunu edæ bilersiniz. Amma bunun üçün Azercell şirkëtinin rësmi satış mærkæzlærindæn birinæ müraciæt etmëlisiniz.


Sim nomreler 211-in bloklanması necë olur?
Sim nomreler 211-in bloklanması çox nadir hallarda olur. Mæsëlën, siz bu nömrëlærdæn qanunsuz faliyyæt göstærirsinizsæ, nömrëniz blok oluna bilër. Bu hallarda siz Azercell şirkëtinin müştëri xidmætlærinæ zæng edib mæsëlæni häll etmëlisiniz.


Sim nomreler 211-in aktivlæşdirilmæsi necë olur?
Sim nomreler 211-in aktivlæşdirilmæsi çox asandır. Siz yalnız bu nömrëlærin birini aldığınızda onu telefonunuza qoyub açmalısınız. Sonra isë Azercell şirkëtinin aktivasiya kodunu daxil etmälisiniz. Bu kod sizin sim kartınızın üz ərində yazılıdır. Bu kodu daxil etdikdən sonra sizin sim nomrəniz aktivləşdirilir və istifadəyə hazır olur.


Bu məqalədə sim nomreler 211 haqqında ətraflı


Informações

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page